Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství - Katalog subjektů

Vítejte v Katalogu ekologického zemědělství Zlínského kraje a okresu Hodonín!

Připravili jsme pro Vás webový katalog, který by Vám měl pomoci lépe se zorientovat v dění kolem ekologického zemědělství ve Zlínském kraji. Přidali jsme navíc ještě i okres Hodonín z kraje Jihomoravského, protože spolupracujeme dlouhodobě i s řadou firem z tohoto území. Chtěli bychom pomocí katalogu podpořit i regionální odbyt bioproduktů a biopotravin a přispět k propagaci a rozvoji dalších služeb, které ekofarmy nabízejí. 
Najdete zde jednak seznam ekofarem s kontakty a stručným popisem jejich činnosti, ale také seznam dalších subjektů a organizací, které mají něco společného s ekologickým zemědělstvím.


Chcete dostávat pravidelné informace o ekologickém zemědělství ve Zlínském kraji a na Hodonínsku?


Co můžete v katalogu najít?

Našim záměrem bylo soustředit do katalogu všechny ekofarmy a subjekty, které zde v regionu působí. Snažili jsme se obeslat s nabídkou začlenění do katalogu všechny firmy. Zatím se nám však bohužel nepodařilo docílit toho, aby byl seznam kompletní. Důvody jsou různé: některé firmy nechtějí být vůbec prezentovány na internetu, jiní své údaje zapomněli dodat, některé začínající ekofarmy nechtějí být prezentovány dříve, než si na ekologická pravidla hospodaření zvyknou atd. Proto na počátku roku 2010 Katalog obsahuje zatím teprve něco kolem 100 položek (subjektů), i když konečné číslo by mělo být mnohem vyšší. Proto je nutné upozonit, že i statistická čísla, která se v katalogu generují a zobrazují, zatím nevypovídají o celkové situaci v regionu. Vypovídají jen o subjektech, které své údaje v katalogu publikovaly, není možné tedy zda najít komplexní statistická data za celý region. Doufáme, že se nám však podaří postupně katalog uvést do takové podoby, aby v něm byly začleněny pokud možno všechny firmy a organizace, které jsou v našem regionu v ekologickém zemědělství činné. Počítáme také s postupným doplněním různých filtrů a vyhledávacích možností v katalogu.

V roce 2012 bylo registrováno v ekologickém zemědělství přes 350 ekologických podnikatelů jen ze Zlínského kraje s celkovou výměrou kolem 36 000 ha.


Jak probíhá sběr dat pro katalog?

Údaje, které v katalogu najdete, jsou zpravidla (až na malé odchylky) publikovány v takové podobě, jak si je oslovené firmy samy uvedly do formuláře při sběru dat. Za pravdivost a správnost uvedených údajů tedy ručí samy prezentované firmy. Pokud zjistíte, že některý z údajů již je neplatný, nebo je potřeba jej aktualizovat, budeme velmi rádi, když nás na tuto skutečnost upozorníte. My se pak budeme snažit chybné informace opravit. Uvítáme také fotografie k jednotlivým firmám uvedeným v katalogu. Katalog s obrázky bude jistě barevnější a pro čtenáře zajímavější a názornější.  Sběr prvních dat pro katalog probíhal ve druhé polovině roku 2009.


Komu je katalog určen?

Věříme, že bude užitečný široké i odborné veřejnosti, různým skupinám i jednotlivcům.
Například spotřebitelům, kteří si mohou v katalogu najít svého dodavatele biopotravin nebo zajímavou prodejnu s biopotravinami. Zpracovatelé v něm mohou vyhledávat třeba dodavatele bioproduktů. Zemědělci zde najdou kontakty na své kolegy, poradce, kontrolní organizace, dodavatele krmiv či odběratele své produkce.

Producenti i zpracovatelé mohou v katalogu inzerovat své bio výrobky, školy mohou propagovat své studijní obory, neziskovky pak své poradny, akce a služby se zaměřením na ekologické zemědělství a biopotraviny. Doufáme, že se stane i užitečným pomocníkem studentů, příznivců agroturistiky a dalších zájemců.


Kdo vytvoření katalogu podpořil?

Katalog byl realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu „Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center“. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. je partnerem projektu a také realizátorem tohoto Katalogu. Nositelem celého projektu je Líska o.s. Vsetín.

 

Doprovodný obrázekDoprovodný obrázek

V dubnu 2011 jsme ukončili projekt podpořený ze SFŽP a MŽP.  Od 1. května  2011 jsme zahájili nový projekt nazvaný Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji, podpořený z programu švýcarsko-české spolupráce. Další aktualizace a úpravy v Katalogu EZ tedy budou financovány z tohoto nového projektu.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Weiss Contribution to the enlarged European Union.

Administraci programu zajišťuje Nadace Partnerství. Další informace o programu nawww.nadacepartnerstvi.cz a www.swiss-contribution.cz.

link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless