Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Legislativa

V této části naleznete informace o základních zákonných požadavcích vztahujících se na ekologické zemědělství.  

Ekologičtí producenti a zpracovatelé musí dodržovat legislativu českou i evropskou. Její dodržování je pravidelně u všech podniků zaregistrovaných do ekologického zemědělství kontrolováno pověřenými organizacemi.  V České republice jsou  touto kontrolou pověřeny pouze čtyři  organizace  (KEZ, o.p.s. Chrudim; Biokont CZ, s.r.o. Brno, ABCERT AG Jihlava, BureauVeritas). Pověření uděluje Ministerstvo zemědělství.  V roce 2010 byla nově pověřená výkonem úředních kontrol v EZ další organizace: UKZUZ. Tato organizace také od roku 2010 uděluje výjimky na použití konvenčního osiva a sadby v EZ.

Ostatní výjimky v EZ od 1.1. 2010 uděluje MZe:
 

 

Přehled legislativy pro ekologické zemědělství

(Aktuální předpisy jsou k dispozici na www.eagri.cz)

Zákon o ekologickém zemědělství č.242/2000 v platném znění
Nařízení Rady 834/2007. Prováděcím předpisem k tomuto Nařízení Rady je Nařízení Komise (ES) 889/2008.
 

Souhrn legislativy najdete v přiloženém souboru níže:

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené soubory

30. lis, 2014 · IS Kopanice