Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Biopotraviny

Biopotraviny  jsou vyrobeny z bioproduktů - surovin pocházejících z kontrolovaného ekologického zemědělství. Nejen jejich výroba, ale i zpracování, skladování, transport a distribuce podléhají určitým pravidlům.  

V ekologickém systému hospodaření se dbá na šetrné postupy. To se týká zacházení se zvířaty, rostlinami, půdou, vodou i ovzduším. U zvířat je například důležité zajištění výběhů nebo přístupu na pastvu. V ekologickém zemědělství se nepoužívají umělá hnojiva, pesticidy ani geneticky modifikované organismy. Zakázáno je také používání některých dalších látek, které se běžně do potravin přidávají při jejich dalším zpracování (různé aromatické a konzervační látky, umělá barviva a další). Často se setkáváme s laickou zjednodušenou představou, že ekologické hospodaření je pouze hospodaření bez chemie, tento výklad však zdaleka nevystihuje podstatu celého systému. Pravidla ekologického hospodaření a zpracování jsou poměrně obsáhlá a nelze je shrnout do několika vět.

Ekologičtí zemědělci se snaží hospodařit v souladu s přírodou, jejich hospodaření však podléhá i závazným pravidlům, která jsou shrnuta v českém Zákoně o ekologickém zemědělství č.242/2000 Sb. v platném znění (včetně prováděcí vyhlášky MZe č.16/2006 Sb.),  nařízení Rady č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) 889/2008.

Dodržování příslušných zákonných pravidel pro ekologické zemědělství kontrolují v naší republice tři pověřené kontrolní organizace (KEZ, o.p.s. Chrudim; ABCERT AG Jihlava, BIOKONT CZ, s.r.o. Brno). Výkon tzv. úředních kontrol v ekologickém zemědělství provádí ÚKZÚZ Brno. Od roku 2013 je další pověřenou organizací pro kontrolu ekologického zemědělství společnost Bureau Veritas. Pověření kontrolním organizacím u nás uděluje Ministerstvo zemědělství. Každý ekologický zemědělec i výrobce biopotravin je tak minimálně jednou ročně kontrolován některou z uvedených organizací. Tato pravidelná kontrola prověřuje, zda je jeho hospodaření v souladu s platnou legislativou pro ekologické zemědělství. Jednou ročně navštíví podnik jedna kontrola ohlášená, kromě ní však mohou kontrolní organizace během roku provádět i kontroly neohlášené. 

Bioprodukty a biopotraviny poznáte podle českého a evropského loga a podle kódu kontrolní organizace, která jejich výrobu kontrolovala.

Doprovodný obrázek
České logo pro produkty ekologického zemědělství
Evropské logo 

Biopotraviny můžete zakoupit ve specializovaných bioprodejnách, v prodejnách zdravé výživy, v některých obchodních řetězcích a na  tržnicích, na internetu i přímo na některých ekofarmách.

30. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless