Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozprostírá podél česko-slovenské hranice. Prochází územím okresů Uherské Hradiště, Zlín a Hodonín. Ze slovenské strany  na ně navazují Biele Karpaty. Česká CHKO byla vyhlášena v roce 1980 a její rozloha byla ke dni vzniku 715 km2. Dnes je ještě o něce málo větší.  Nejvyšší horou Bílých Karpat je Velká Javořina s nadmořskou výškou 970 m.n.m..

Bílé Karpaty jsou známy především díky svým druhově bohatým loukám  s výskytem vzácné květeny. Mezi další charakteristiky území patří také bučiny a cenné je kromě přírodního i kulturní dědictví regionu. 
Hlavně v jarních měsících zde kvetou orchideje, které proslavily toto území  již v celém světě.  S ohledem na velké přírodní bohatství oblasti byly v roce 1996 Bílé Karpaty vyhlášeny také biosférickou rezervací UNESCO.

Podrobné informace o cenných přírodních lokalitách Bílých Karpat

 

Další informace o Bílých Karpatech můžete najít například na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny.

Přiložené fotografie

30. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless