Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

O společnosti

Jsme malou nestátní neziskovou organizací, která byla založena již v roce 1995.  Realizujeme aktivity zaměřené na ekologické zemědělství ve Zlínském kraji a na Hodonínsku i aktivity zaměřené na Moravské Kopanice - zdejší kulturu, tradice a přírodu i šetrný cestovní ruch. Provozujeme i turistické informační centrum. Máme i doplňkové služby.

Zakladatelé organizace:

 1. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s. Šumperk IČO: 696 01 267
 2. Obec Starý Hrozenkov IČO: 00291331

Statutární orgán = ředitel

Mgr. Renata Vaculíková

Zakladatelé jmenují správní a dozorčí radu.

Správní rada:

 • Předseda: Jan Gabrhel, Starý Hrozenkov
 • Členové: Ing. Jiří Urban, Šumperk
  Mgr. Josef Bartoš, Vápenice

Dozorčí rada: 

Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice

Členové:   Ing. Renata Baslerová, Bušín  
Mgr. Gabriela Hamadová, Starý Hrozenkov
                 
Většina členů správní a dozorčí rady v tomto složení působí od roku 2011. V roce 2017 došlo ke změně pouze v jednom členovi dozorčí rady. Schází se většinou jednou až dvakrát ročně. Běžný provoz organizace zajišťuje ředitelka ve spolupráci s externími spolupracovníky a příležitostnými pracovníky na dohody o provedené práci, případně dobrovolníky.  

Stálí zaměstnanci:

 • Mgr. Renata Vaculíková – ředitelka organizace, projektový manažer, fundraiser

Další spolupracovníci:

 • Lýdia Gabrhelová - účetní organizace (Dohody o provedené práci)
 • Hana Jurigová - pomocný administrativní, informační a projektový pracovník (Dohody o provedené práci)
 • Další pracovníci příležitostně na dohody o provedené práci nebo dobrovolníci (Hana Gabrhelová, Bc. Lucie Vránová  a další)


Stálí externí spolupracovníci:

 • Ing. Milan Drgáč, Bojkovice – soukromý poradce pro ekologické zemědělství

Spolupracujeme příležitostně i s dalšími externími pracovníky a pracovníky na Dohody o provedené práci nebo dobrovolníky.

Vznik a právní forma organizace:

Organizace vznikla v roce 1995. Byla původně nadací, v roce 1999 byla kvůli změně legislativy přeregistrována na obecně prospěšnou společnost, kterou je dodnes  (registrace u KOS V Brně z 10.2.1999, oddíl:O, vložka: 117).

Působnost střediska: 
Působnost střediska není omezena pouze na Moravské Kopanice, řada aktivit probíhá  v rámci celé Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, některé aktivity (zpravidla z oblasti osvěty, poradenství  a vzdělávání v ekologickém zemědělství) jsou pořádány zpravidla pro zájemce z celého Zlínského kraje i z okresu Hodonín. V současné době je v tomto území přes 450  registrovaných ekologických zemědělců.

Společně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců a dalšími organizacemi se pracovníci střediska podílejí příležitostně i na pořádání celorepublikových a mezinárodních aktivit. Několik let jsme v minulosti pomáhali při přípravě několikadenní Evropské letní akademie ekologického zemědělství, která se konala většinou na přelomu června a července v Lednici. Konference se účastnilo více než 200 osob z různých států světa.
V září 2004 informační středisko koordinovalo prezentaci Bílých Karpat a českých biopotravin na ekoveletrhu v Lucembursku.
Středisko bylo v minulosti zapojeno i do několika mezinárodních projektů – většinou jako partner.

16. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless