Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

O společnosti

Jsme malou nestátní neziskovou organizací, která byla založena již v roce 1995.

Zakladatelé organizace:

  1. PRO-BIO Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin Šumperk
  2. Obec Starý Hrozenkov

Statutární orgán = ředitel

Mgr. Renata Vaculíková

Zakladatelé jmenují správní a dozorčí radu.

Správní rada:

  • Předseda: Jan Gabrhel, Starý Hrozenkov
  • Členové: Ing. Jiří Urban, Šumperk
    Mgr. Josef Bartoš, Vápenice

Dozorčí rada: 

Předseda: Ing. Jaroslav Šašinka, Záhorovice

Členové:   Ing. Renata Baslerová, Bušín  
Josef Machala , Starý Hrozenkov
                 
Správní a dozorčí rada v tomto složení působí od roku 2011. Schází se většinou jednou až dvakrát ročně. Běžný provoz organizace zajišťuje ředitelka ve spolupráci s externími spolupracovníky a příležitostnými pracovníky na dohody o provedené práci, případně dobrovolníky.  

Stálí zaměstnanci:

  • Mgr. Renata Vaculíková – ředitelka organizace
  • Hana Jurigová - pomocný administrativní, informační a projektový pracovník
  • Lýdia Gabrhelová - účetní organizace (Dohody o provedené prácei)


Stálí externí spolupracovníci:

  • Ing. Milan Drgáč, Bojkovice – soukromý poradce pro ekologické zemědělství

Spolupracujeme příležitostně i s dalšími externími pracovníky a pracovníky na Dohody o provedené práci.

Působnost střediska: 
Působnost střediska není omezena pouze na Moravské Kopanice, řada aktivit probíhá  v rámci celé Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, některé aktivity (zpravidla z oblasti osvěty, poradenství  a vzdělávání v ekologickém zemědělství) jsou pořádány zpravidla pro zájemce z celého Zlínského kraje i z okresu Hodonín. V současné době je v tomto území asi kolem 160 registrovaných ekologických zemědělců.

Společně s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců a dalšími organizacemi se pracovníci střediska podílí i na pořádání celorepublikových a mezinárodních aktivit. Každoročně například pomáháme při přípravě několikadenní Evropské letní akademie ekologického zemědělství, která se koná většinou na přelomu června a července v Lednici. Konference se účastní více než 200 osob z různých států světa.
V září 2004 informační středisko koordinovalo prezentaci Bílých Karpat a českých biopotravin na ekoveletrhu v Lucembursku.
Středisko bylo zapojeno i do několika mezinárodních projektů.

16. lis, 2014 · IS Kopanice