Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Moravské Kopanice

Moravské Kopanice se rozkládají na moravsko-slovenském pomezí, v samén centru Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jsou součástí Zlínského  kraje.  

Řadí se k nim obvykle pět obcí - Starý Hrozenkov, Vyškovec, Žítková, Vápenice a Lopeník.  Největší z těchto obcí je Starý Hrozenkov, kde žije téměř 900 obyvatel.

Hrozenkov leží v údolí obklopeném loukami, sady a lesy, podél hlavní silnice E50, která vede od Uherského Brodu směrem na Trenčín. Ostatní zmíněné obce mají spíše roztroušenou zástavbu, často s velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými usedlostmi. Dříve byly tyto usedlosti obklopeny  poli, která se obdělávala po dlouhou dobu hlavně  kopáním motykami, protože ve svažitém kopcovitém terénu nebyl prostor pro rychlý nástup mechanizace. Odtud tedy údajně pochází název "kopanice". Dnes už velké plochy polí vystřídaly spíše louky a pastviny, kolem samotných domků většinou zůstávají jen záhumenky, zahrádky a sady, na nichž pěstují místní obyvatelé zeleninu a ovoce pro vlastní potřebu.

Oblast je známa nejen krásnou krajinou a  velkým přírodním bohatstvím, ale také velmi specifickým nářečím a folklórem, který zde dodnes ještě udržuje několik folklórních sdružení a sborů, místní vyšívačky a muzikanti. Pro kopanice je typický zejména bohatě a pestře vyšívaný kroj, konají se zde každoročně v červenci také Kopaničárské slavnosti.

 

 

Přiložené fotografie

30. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless