Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Sponzoři

Informační středisko je nestátní neziskovou organizací, nemá tedy stabilní příjmy a musí zajišťovat prostředky na činnost z různých grantů, dotací nebo darů. Každoročně připravujeme různé projekty a grantové žádosti a zasíláme je příslušným agenturám nebo institucím ke schválení. Pro každý rok tak máme většinou jiné sponzory a dotace, podle toho,  kde nám schválí příspěvky pro naši činnost. I když  se podaří na některé projekty získat dotace, většinou musíme pak zajistit i určitý podíl spolufinancování projektu z  jiných zdrojů. Toto povinné spolufinancování většinou u státních dotací činí minimálně 30% z celkových nákladů projektu. Pro malou venkovskou neziskovku je každoročně velmi obtížné zajistit toto spolufinancování. Pokud  bychom toto spolufinancování nazajistili, museli bychom i dotaci vrátit. Proto jsou pro nás velmi významné i příspěvky a dary vás, ochotných dárců, které nám posíláte. Moc nám tím pomáháte!  Mockrát děkujeme! Pro případné dary je možné využít naše číslo účtu 247 249 887/0300 . Rádi vám vystavíme i darovací smlouvu nebo potvrzení o daru, abyste si mohli dar zohlednit v daňovém přiznání. Naši organizaci můžete podpořit i při nakupování na internetu v různých e-shopech – prostřednictvím portálu  www.givt.cz . Když se  do svého oblíbeného obchodu  připojíte přes tento portál, určité procento z vámi realizovaného nákupu půjde na účet vámi vybrané neziskové organizace – třeba nás. A neplatíte nic navíc.  Je to velmi jednoduché. Na portálu givt.cz v modré liště nahoře

Níže jsou uvedeni sponzoři podle jednotlivých let.
Omlouváme se, že poslední dobou jsme tyto seznamy na webu neaktualizovali,
podrobné údaje o dárcích a poskytovatelích grantů najdete však každoročně ve výroční zprávě
naší organizace za uplynulý rok.
Výroční zprávy najdete na našich stránkách v elektronické podobě v sekci O nás.
 
Dotace na naše projekty se zaměřením na ekologické zemědělství nám poskytli v posledních letech zejména Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo
životního prostředí. Získali jsme i dotaci Zlínského kraje na dvě vybrané aktivity- na minifestval ekozemědělství a v roce 2015 na terénní vyukový program pro ZŠ Starý Hrozenkov. Další významnou podporu pro projekty ekologického zemědělství získáváme od PRO-BIO regionálního centra Bílé Karpaty. Menší ale stejně významné jsou příspěvky od obcí Moravských Kopanic. Máme i  individuální dárce a některé firmy, kteří nám  přispívají na činnost.
 
Za všechny, kteří nám pomáhají naši činnost financovat, jsme moc vděční. 

Všem sponzorům a dárcům tímto velmi děkujeme za poskytnutou podporu.

xxx

 

Přiložené soubory

27. lis, 2014 · IS Kopanice