Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Sponzoři

Informační středisko je nestátní neziskovou organizací, nemá tedy stabilní pravidelné příjmy a musí zajišťovat prostředky na činnost z různých grantů, dotací nebo darů. Každoročně připravujeme různé projekty a grantové žádosti a zasíláme je příslušným agenturám nebo institucím ke schválení. Pro každý rok tak máme většinou jiné sponzory a dotace, podle toho,  kde nám schválí příspěvky pro naši činnost. I když  se podaří na některé projekty získat dotace, většinou musíme pak zajistit i určitý podíl spolufinancování projektu z  jiných zdrojů. Toto povinné spolufinancování většinou u státních dotací činí minimálně 30% z celkových nákladů projektu. Pro malou venkovskou neziskovku je každoročně velmi obtížné zajistit toto spolufinancování. Pokud  bychom toto spolufinancování nazajistili, museli bychom i dotaci vrátit. Proto jsou pro nás velmi významné i příspěvky a dary vás, ochotných dárců, které nám posíláte. Moc nám tím pomáháte!  Mockrát děkujeme! Pro případné dary je možné využít naše číslo účtu 247 249 887/0300 . Rádi vám vystavíme i darovací smlouvu nebo potvrzení o daru, abyste si mohli dar zohlednit v daňovém přiznání. Naši organizaci můžete podpořit i při nakupování na internetu v různých e-shopech – prostřednictvím portálu  www.givt.cz . Když se  do svého oblíbeného obchodu  připojíte přes tento portál, určité procento z vámi realizovaného nákupu půjde na účet vámi vybrané neziskové organizace – třeba nás. A neplatíte nic navíc.  Je to velmi jednoduché. Na portálu givt.cz v modré liště nahoře vyberete obchod kde chcete nakupovat a organizaci, které chcete přispět. Pak už jen kliknete na tlačítko zahájet nákup a portáo vás přesměruje do e-shopu. A nemusíte se bát, obchod vám nebude účtovat nic navíc. Cena zboží zůstane zachována tak jak je uvedena na e-shopu.

Níže jsou uvedeni sponzoři podle jednotlivých let do roku 2010.
Podrobné údaje o dárcích a poskytovatelích grantů z pozdějších let najdete každoročně ve výroční zprávě
naší organizace za uplynulý rok.
Výroční zprávy najdete na našich stránkách v elektronické podobě v sekci O nás.


Dotace na naše projekty se zaměřením na ekologické zemědělství nám poskytli v posledních letech zejména Ministerstvo zemědělství a dříve také Ministerstvo životního prostředí. V roce 2018 jsme získali dotaci Ministerstva kultury na publikaci Hrozenské šaty o lidovém oděvu Moravských Kopanic

 

Získali jsme několikrát i dotaci Zlínského kraje na Minifestval ekozemědělství ve Zlíně a v roce 2015 také na terénní vyukový program pro ZŠ Starý Hrozenkov.

Další významnou podporu pro projekty ekologického zemědělství získáváme od PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, regionálního centra Bílé Karpaty.

V roce 2019 náš celoroční projekt na propagaci ekologického zemědělství podpořila kontrolní organizace pro ekologické zemědělství KEZ o.p.s. Chrudim.
Menší, ale stejně významné jsou příspěvky od obcí Moravských Kopanic.
Máme i individuální dárce a některé firmy, kteří nám přispívají na činnost.
Dotací pro naše aktivity bohužel stále více ubývá, nebo jsou podmínky pro nás mnohde už nesplnitelné, proto každý dar je pro nás velkou pomocí. Pokud se vám naše činnost líbí a chtěli byste ji podpořit, budeme moc rádi, když se nám ozvete.
 
Za všechny, kteří nám pomáhají naši činnost financovat, jsme moc vděční. 

Všem sponzorům a dárcům tímto velmi děkujeme za poskytnutou podporu.

xxx

 

Přiložené soubory

Přiložené fotografie

27. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless