Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Svaz PRO-BIO

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců sídlí v Šumperku a má regionální pracoviště v celé republice. Vznikl již v roce 1990 a sdružuje nejen ekozemědělce, ale také zpracovatele, obchodníky, školy, poradce, spotřebitele a neziskové organizace. Podrobnosti najdete na stránkách svazu www.pro-bio.cz. Dočtete se zde nejen informace o ekologickém zemědělství také

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců sídlí v Šumperku a má regionální pracoviště v celé republice. Vznikl již v roce 1990 a sdružuje nejen ekozemědělce, ale také zpracovatele, obchodníky, školy, poradce, spotřebitele a neziskové organizace. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách svazu. Jsou na nich publikovány nejen informace důležité pro členy svazu, ale také mnoho dalších zajímavostí. Je zde k nahlédnutí například seznam členů svazu i s kontaktními údaji, harmonogram akcí v celé ČR s tématikou ekozemědělství. Pro zemědělce je k dispozici přehled legislativy ekologického zemědělství, pro spotřebitele  pak třeba seznamy členských prodejen s biopotravinami a mnohé další informace z této oblasti.

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s  je dlouholetým členem svazu, podílí se na jeho mnohých projektech a aktivitách, zajišťuje také administrativní a organizační záležitosti členů v celém Zlínském kraji a okrese Hodonín ve spolupráci s PRO-BIO regionálním centrem Bílé Karpaty.

Kontaktní adresa:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Nemocniční 53
787 01 Šumperk

tel.: 583 216 609

www.pro-bio.cz

30. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless