Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Historie

Historie informačního střediska   

Založení organizace:

 • 27. září 1995 - založení Informačního střediska (bylo založeno jako nadace).
 • 10. února 1999 - přeregistrování organizace z nadace na obecně prospěšnou společnost. Přeregistrování bylo nutné kvůli změnám v legislativě.

Stručný přehled významnějších akcí střediska uplynulých let

 • Několik desítek seminářů pro ekologické zemědělce ve Zlínském kraji
 • Semináře pro kuchaře o vaření z biopotravin (Luhačovice 2007 a 2008)
 • Svatojánské pochody s naučnou stezkou pro MŠ Starý Hrozenkov a MŠ Korytná (každoročně)
 • Pravidelné vánoční výtvarné dílny pro děti a rodiče v MŠ Starý Hrozenkov ve spolupráci s výtvarnicí DDM z Uherského Brodu
 • Exkurze pro žáky ZŠ a SŠ na ekofarmy  a ekologické projekty (exkurze pro děti a rodiče z Hrozenkova do ekocentra Kosenka ve Valašských Kloboukách, exkurze pro rodiny na Jablečnou slavnost v Hostětíně, exkurze pro žáky ZŠ  na ekologické projekty v Hostětíně, exkurze pro SŠ na ekofarmy v kraji)
 • Přednášky o ekologickém zemědělství a biopotravinách na základních, středních i vysokých školách
 • Den otevřených dveří pro veřejnost na ekofarmě u Vránů v Lužkovicích u Zlína (rok 2005)
 • Seminář o pomaturitním vzdělávání v ekologickém zemědělství (Rožnov p. Radhoštěm 2006)
 • Koordinace prezentace ekologického zemědělství a Bílých Karpat na ekoveletrhu v Lucembursku (2004)
 • Každoroční organizace semináře pro veřejnost o ekologickém zemědělství na mezinárodním festivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe) v Uherském Hradišti
 • Společná příprava hudebně dramatického pořadu „Z Hrozenka do sveta“ s ženským sborem Čečera ve Starém Hrozenkově a zajištění webových stránek sboru (2007).
 • Organizace biojarmarku a biodožínek v rámci folklórního festivalu „Ozvěny Horňácka“ ve Velké nad Veličkou (probíhá každoročně od roku 2002)
 • Spolupráce na přípravě Katalogu regionálních produktů z Bílých Karpat
 • Vydání propagačních materiálů Moravských Kopanic
 • Každoroční prezentace regionu a ekologického zemědělství na výstavě Zahrada Moravy na SZEŠG ve Starém Městě
 • Prezentace ekologického zemědělství v archeoskanzenu v Modré  v rámci Dnů lidí dobré vůle Velehrad 2007
 • Bělokarpatská konference  ve Starém Hrozenkově (1999)
 • Organizace 10. výročí založení svazu PRO-BIO v Luhačovicích (2000)
 • Seminář o kompostování  v Pitíně (2000)
 • Seminář „Otevřená záhrada“ pro učitele v Korytné (2002)
 • Kurz základní obsluhy počítače pro zájemce z Kopanic (2001)
 • Seminář k výrobě sýrů s praktickou ukázkou jejich výroby (2003)
 • Prezentace regionu na výstavě v Bonnu
 • Zajištění mnoha studentských praxí, stáží a exkurzí – zejména na ekofarmách
 • Organizace programu a exkurzí na ekofarmy pro skupinu projektových partnerů holandské Nadace Avalon  - partneři z balkánských zemí  (2003)
 • Tisíce poradenských hodin zemědělcům při získávání dotací MZE, MŽP a terénní poradenství ekologickým zemědělcům
 • informační služby pro návštěvníky regionu a turisty, zajištění několika exkurzí pro návštěvníky

Některé uvedené akce jsme pořádali ve spolupráci s dalšími subjekty.

Každoročně podáváme několik žádostí o příspěvek na plánované aktivity (tzv. grantové žádosti), pokud však naše žádost schválena není, musí se plánované akce většinou odložit nebo zrušit. Často si proto z finančních důvodů bohužel nemůžeme dovolit realizovat řadu činností, které bychom rádi uskutečnili a o něž je ze strany veřejnosti zájem.

Pro další fungování  organizace je však vedle financí neméně důležitý i zájem a spolupráce místních obyvatel a dalších partnerů (zemědělců, poradců, škol, různých organizací, institucí, návštěvníků, …). 

27. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless