Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Kultura a tradice

Z dědictví našich předků se Kopaničárům dodnes zachoval zejména bohatě vyšívaný kroj a zvláštní nářečí, které je sice dnes možné slyšet spíše už jen z úst starších obyvatel, ale běžně se s ním stále setkáváme například v mnoha písních, které se dochovaly a přenášejí se z generace na generaci hlavně prostřednictvím různých místních interpretů a hudebních uskupení.  

Udržování a prezentaci místních kopaničárských tradic a zvyků se na Kopanicích věnuje několik sborů, souborů a sdružení.

Děti navštěvují dětský soubor Kopaničárek, mládež tančí a zpívá v Kopaničáru. Oba soubory vedou Marie a Jan Rapantovi. Soubor Kopaničár vznikl již v roce 1947. Pro podrobnější informace můžete navštívit web sboru www.kopanicar.cz.

Dospělí pak založili v devadesátých letech ženský sbor a v roce 2003 mužský sbor.
Členové mužského sboru pochází většinou z Vápenic, proto mají ve svém názvu i název této obce. Mužský sbor vede Pavel Zapletal. V červenci 2008 sbor spustil nové webové stránky http://msbor-vapenice.webnode.cz, kde se o jejich činnosti dozvíte víc.

Ženský sbor nese jméno Čečera, což by podle překladu mělo znamenat "večernice". Jeho členky jsou převážně ze Starého Hrozenkova, z Vápenic i ze Žítkové. Vedoucí ženského sboru je Marcela Trtková. Sbor byl založen v roce 1997. Další informace naleznete na webových stránkách sboru www.cecera.cz.

Na Kopanicích působí i Gajdoši rodiny Gabrhelovy.  

Tradiční akcí, kde se představuje kopaničárský folklór, ale i folklór z jiných oblastí a ze zahraničí, jsou Kopaničárské slavnosti, které se konají každoročně  přibližně v polovině měsíce července v přírodním amfiteátru ve Starém Hrozenkově. Na začátku září se pak v obci pořádají hody s dožínkami a dožínkovým průvodem, kde je rovněž možné vidět kopaničárské kroje a tance a slyšet krásné lidové písničky z této oblasti.

V roce 2011 se konaly poprvé v měsíci srpnu také Hrozenkovské slavnosti u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o obci. V roce 2012 se uskuteční jejich 2. ročník.

Kontakty:

Kromě výše uvedených folklórních souborů působí na Hrozenkově i dvě dechové hudby:

 

Navíc dvě hudební skupiny:

 

 

 

Přiložené fotografie

30. lis, 2014 · IS Kopanice
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless