Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Uspořádali jsme seminář k prodeji bioproduktů ze dvora

9.března 2010 jsme uspořádali v Kunovicích ve spolupráci se Svazem PRO-BIO a jeho regionální pobočkou Bílé Karpaty seminář nazvaný Faremní zpracování, prodej ze dvora, odbyt bioproduktů.

9.března 2010 jsme uspořádali v Kunovicích ve spolupráci se Svazem PRO-BIO a jeho regionální pobočkou Bílé Karpaty seminář nazvaný Faremní zpracování, prodej ze dvora, odbyt bioproduktů.  Akce se konala na agropenzionu-ekofarmě ing. Jana Ksiazkiewicze v Kunovicích, byla podpořena Ministerstvem zemědělství v rámci zakázky svazu PRO-BIO. Účastníci měli možnost vyslechnout řadu zajímavých přednášek k danému tématu. Po představení a exkurzi na hostitelské ekofarmě rodiny Ksiazkiewiczovy přednesla svůj příspěvek  MVDr. Magdaléna Hujíčková-Kubecová z Krajské veterinární správy ze Zlína. Shrnula nejdůležitější pravidla a předpisy pro prodej živočišných produktů ze dvora. O zkušenostech s praktickou aplikací těchto předpisů  v praxi  následně hovořili manželé Petra a Tomáš Ondruchovi, kteří převzali rodinnou farmu a mají dlouholeté zkušenosti s chovem ovcí a výrobou a odbytem ovčích sýrů. Možnosti zpracování masa a projekty mobilních porážkových zařízení v závěru semináře představili Mgr. Kusák z Řeznictví u Kusáků s.r.o.Ostrožská Nová Ves a Ing. Drgáč  z PRO-BIO RC Bílé Karpaty. Na semináři jsme také představili náš nový webový katalog ekologického zemědělství. Seminář naštívilo 37 účastníků.
10. bře, 2010 · Martin Jemelka
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

Další v rubrice

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless