Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Obchvat Starého Hrozenkova? Vyjádřete se.

Dnes 17. června 2010 proběhlo na Obecním úřadě ve Starém Hrozenkově veřejné projednání Konceptu územního plánu Starý Hrozenkov. Součástí plánu je i návrh trasy případného obchvatu Starého Hrozenkova.

Ve čtvrtek 17. června 2010 proběhlo na Obecním úřadě ve Starém Hrozenkově veřejné projednání Konceptu územního plánu Starý Hrozenkov. Součástí plánu je i návrh trasy případného obchvatu Starého Hrozenkova. Zúčastnili se ho jak pracovníci obce, tak i zástupci Stavebního úřadu v Uherském Brodě, zástupce SCHKO Bílé Karpaty, pracovníci projekční firmy(?) i několik občanů Starého Hrozenkova a starostka obce Žítková. Byly představeny dvě varianty obchvatu, přičemž byla zmíněna i třetí varianta, a to taková, že obchvat nebude do územního plánu nakonec zakomponován vůbec. Původně dokonce existovalo prý variant více.  To, jaké řešení nakonec bude v územním plánu schváleno, závisí i na občanech Hrozenkova a dalších dotčených obcí, jejichž katastry by obchvaty vedly. Netýká se tedy jen Starého Hrozenkova. Bylo zmíněno, že zřejmě bude nutné uspořádat k celé záležitosti i referendum. Jak i sami předkladatele návrhů podotkli,  varianty obchvatu budou samozřejmě výrazným zásahem do přírody, krajinného rázu i do vlastnických práv různých obyvatel. Je proto důležité, aby se místní obyvatelé seznámili s návrhy a  vyjádřili se k této problematice, zda vůbec obchvat Hrozenkova řešit. Pakliže dojde ke shodě, že obchvat je nutný, je třeba vybrat  nejvhodnější variantu.

Dvě představené varianty, kde se s nimi můžete seznámit 

Varianta A je plánována přes kopce pod Žítkovou - přibližně přes sady, Brocké, nad hřbitovem s napojením někde za motorestem. Druhá B varianta, která je prý více méně pozůstatkem ještě z 80. let, je zakreslena přes Mlyniska, podél Krátkovského potoka, dále by vedla  přes Pilu, kde by muselo být odstraněno i několik domů. Podrobné zákresy obou variant návrhů si můžete prohlédnout na stránkách MěÚ Uherský Brod (viz odkaz níže), nebo jsou od dnešního dne veřejně přístupné komukoliv v zasedací místnosti Obecního  úřadu ve Starém Hrozenkově,  během pracovní doby úřadu.  Uvedené koncepty jsou zatím jen návrhy, trasy nejsou ještě zcela závazné. 

Jak se vyjádřit ?

Do 15 dnů od dnešního dne (od 17.6.)  je možné ke konceptu územního plánu podat písemné připomínky (kdokoliv z občanů) nebo námitky (vlastníci dotčených pozemků nebo zástupce veřejnosti). Připomínky a námitky se podávají buď na obecním úřadě ve Starém Hrozenkově, nebo přímo zasílají na stavební odbor MěÚ Uherský Brod (adresa níže).

Pro podání připomínek i námitek platí určitá pravidla. Pokud jde o fyzickou osobu, je nutné sdělit v podání své jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození. Také je potřeba uvést, které věci se týká a co dotyčná osoba navrhuje. Samozřejmě je nutné uvést, komu je podání adresováno a připojit podpis. Připomínky pořizovatel/zastupitelstvo má povinnost pouze zohlednit, o námitkách musí rozhodnout a své rozhodnutí zdůvodnit. Další náležitosti územního řízení a možnosti připomínkování je možné najít v příručce "Od územního plánování přes stavební povolení", kterou vydala asociace Zelený kruh z Prahy. Přikládáme ji v příloze. Je možné zde najít i vzor pro podání námitek.

Na této adrese najdete dokumenty a mapy ke konceptu územního plánu :

http://ub.cz/pages.aspx?rp=3.2&id=2308&expandMenu=0

Brožura o územním plánováníBrožurka o územním plánování

vyhláška MěÚVyhláška MěÚ

Adresa stavebního odboru v Uh. Brodě:

Městský úřad v Uherském Brodě

odbor stavebního úřadu a územního plánování, oddělení územního plánování

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

Přiložené soubory

17. čen, 2010 · Martin Jemelka

Další v rubrice

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless