Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Na středisku sběrný box na drobný elektroodpad

Firma pro kolektivní sběr elektroodpadu REMA Systém a.s. nám nabídla možnost umístit bezplatně do naší kanceláře malý sběrný box pro drobný elektroodpad. Je možné do něj vhazovat použité baterie, případně další drobné vysloužilé elektrické spotřebiče. REMA SYSTÉM zajistí bezplatný odvoz odpadu. Je určen zejména

Firma pro kolektivní sběr elektroodpadu REMA Systém a.s. nám nabídla možnost umístit bezplatně do naší kanceláře malý sběrný box pro drobný elektroodpad (1mx30cmx30cm). Je možné do něj vhazovat použité baterie, případně další drobné vysloužilé elektrické spotřebiče. REMA SYSTÉM zajistí bezplatný odvoz odpadu. Je určen zejména pro pracovníky naší organizace, pokud však máte i vy doma drobný elektrospotřebič, kterého se potřebujete zbavit, prosíme, nevhazujte ho do popelnice, ale odevzdejte ho k recyklaci do našeho boxu.  Podrobnosti o tom, které zařízení je možné do boxu vhazovat, najdete v přiloženém letáčku.

Sběrný box letákSběrný box leták


Přiložené soubory

19. srp, 2009 · Martin Jemelka
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

Další v rubrice

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless