Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Chystá se Bělokarpatská konference

V první polovině měsíce října se bude konat ve Starém Hrozenkově jubilejní česko-slovenská 10. Bělokarpatská konference (současně jde o IV. konferenci Euroregionu Bílé-Biele Karpaty).

V první polovině měsíce října se bude konat ve Starém Hrozenkově v kulturním domě jubilejní česko-slovenská 10. Bělokarpatská konference (IV. konference Euroregionu Bílé-Biele Karpaty). Pod názvem KRAJINA-LIDÉ-HOSPODAŘENÍ v příhraničí Bílých-Bielych Karpat.

Informační středisko je jedním z organizačních garantů společně s Euroregionem Bílé-Biele Karpaty a STUŽ  Trenčín. Konference se v Hrozenkově konala již v roce 1999, další ročníky probíhaly na jiných místech, většinou na slovenské straně hranice. Konference je určena širokému spektru účastníků: veřejné správě,  regionálním neziskovým organizacím, podnikatelům, zástupcům orgánů ochrany přírody, učitelům i dalším odborníkům, a  také všem dalším osobám a subjektům,  které se zajímají o problematiku  tohoto příhraničního regionu. Konference by měla jednak shrnout dosavadní vývoj a změny v daném území od roku 1993 (rozdělení na ČR a SR), jejím cílem je také hledání  možností dalšího rozvoje území.

Pokud byste měli zájem na konferenci zavítat jako účastníci nebo jako lektoři,  budeme velmi rádi, když se nám co nejdříve ozvete: iskopanice@razdva.cz, tel.: 572 696 323.
Případní sponzoři akce jsou také velmi vítáni. Termín konference ještě nebyl přesně stanoven, bude upřesněn po oznámení  oficiálního termínu říjnových voleb do parlamentu, aby se s nimi nekryl.
Další informace také na www.erbbk.sk .
27. kvě, 2009 · Martin Jemelka
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

Další v rubrice

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless