Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

6. letošní polní den proběhl v říjnu

15. října 2019 ve Štítné nad Vláří 

V letošním roce proběhlo na ekofarmě Javorník-CZ s.r.o. ve Štítné nad Vláří celkem 6 odborných tzv. polních dnů určených převážně zemědělcům. Polní dny byly zaměřeny na různá témata. Poslední se konal 15. října 2019 a byl zaměřen na hnojení. Pomáhali jsme s uspořádáním všech uvedených akcí. Projekt podpořilo  Ministerstvo zemědělství v rámci projektu Demonstrační farmy. Nositelem je JAVORNÍK-CZ, s.r.o. Projekt bude ukončen 29.listopadu 2019. Do té doby mohou zemědělci ještě navštívit tuto ekofarmu individuálně nebo ve skupině a konzultovat odborné záležitosti s pracovníky ekofarmy, poradcem pro ekozemědělství nebo s dalšími odborníky. Zájemci se mohou hlásit předem u vedoucího projektu Ing,. Milana Drgáče. Tel.: 721 943 628. Návštěva je hrazena z dotace MZe, pro zemědělce tedy bezplatná. 

11. lis, 2019 · Martin Jemelka
link == 'katalog-firem') $GLOBALS['params']['where']['category_id'] = 2; $companies = new Smpls\Modules\Companies; $companies_list = $companies->list($GLOBALS['params']); unset($companies_list['paging']); foreach($companies_list as $company_list) { if(isset($company_list->parameters)) { foreach($company_list->parameters as $parameter) { if(!empty($parameter->value) && is_numeric($parameter->value)) { $parameters[$parameter->field_id] = new StdClass(); $parameters[$parameter->field_id]->title = $parameter->title; $parameters[$parameter->field_id]->value += $parameter->value; $parameters_total += $parameter->value; } } } } $template->assign('parameters', $parameters); $template->assign('parameters_total', $parameters_total); $template->assign('companies_total', count($companies_list)); } ?>

Další v rubrice

© 2016 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo studio Simpless Simpless