Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Ročenka ekologického zemědělství 2011

Zajímá vás, jak si stojí ekologické zemědělství v našem kraji v porovnání s jinými kraji v České republice? Podrobnější informace a statistiky najdete v nedávno vydané Ročence ekologického zemědělství ČR za rok 2011. Vydává ji Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou technologickou platfomou a Bioinstitutem o.p.s. Olomouc. Ročenka je distribuována i v elektornické podobě.

Zajímá vás, například, jak si stojí ekologické zemědělství v našem kraji v porovnání s jinými kraji v České republice? Podrobnější informace a statistiky najdete v nedávno vydané Ročence ekologického zemědělství ČR za rok 2011. Údaje jsou sice už rok staré, k dramatickým změnám však v loňském roce nedošlo, jelikož v loňském roce pozastavilo Ministerstvo zemědělství možnost vstupu do dotačního programu ekologické zemědělství. Ročenku vydává Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou technologickou platfomou a Bioinstitutem o.p.s. Olomouc. Náš kraj byl dle údajů ke 31.12.2011 na 6. místě co se týče velikosti ploch v EZ. Zlínský kraj má  přes 37 000 hektarů v EZ  z celkové výměry 193 936 ha zemědělské půdy. To znamená, že asi 19% půdy je již v našem kraji v EZ. První příčka patřila ke konci roku 2011 Karlovarskému kraji s výměrou přes 65 000 hektarů. Nejmenší výměry v EZ má pochopitelně Praha a pak následuje Padubický kraj. Ročenka ale obsahuje i další zajímavá srovnání a údaje. Pro zájemce přikládáme odkaz na ročenku v elektronické podobě.

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/

 

 

 

 

Aktuality v EZ podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji". www.swiss-contribution.cz; www.nadacepartnerstvi.cz

01. úno, 2013 · IS Kopanice

Další v rubrice