Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Nový metodický pokyn MZe pro ekologické zemědělství č. 2/2012

Ministerstvo zemědělství schválilo v lednu 2012 nový metodický pokyn k ekologickému zemědělství, který na základě novely zákona o ekologickém zemědělství upřesňuje některá pravidla týkající změn v registraci do EZ, přechodného období a zkracování nebo prodlužování přechodného období.

Ministerstvo zemědělství schválilo v lednu nový metodický pokyn k ekologickému zemědělství, který na základě novely zákona o ekologickém zemědělství upřesňuje některá pravidla týkající změn v registraci do EZ, přechodného období a zkracování nebo prodlužování přechodného období.

Všechny dosud vydané metodické pokyny pro EZ jsou k dispozici na stránkách ministerstva zemědělství

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuality v EZ podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji". www.swiss-contribution.cz; www.nadacepartnerstvi.cz

 


 

 

 

 

 

 

 

13. led, 2012 · IS Kopanice

Další v rubrice