Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Granty a projekty

Další informace o projektech a grantech najdete ve výročních zprávách organizace za jednotlivé roky.

Rok 2011 - 2012

největší projekty:

Další projekty:

 • SFŽP a MŽP(ukončeno duben 2011, partner projektu, žadatel Líska, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji)
 • MMR (Živý venkov v roce 2011)

ROK 2010

největší projekty:

 • MMR (Živý venkov)
 • SFŽP a MŽP
 • Poštovní spořitelna (Krása kopanického nářečí)


ROK 2009

největší projekty:

 • MŽP
 • SFŽP a MŽP


ROK 2008

Doprovodný obrázek

 • V únoru 2008 jsme ukončili velký projekt "Síť agro-envi" (zkratka), financovaný z Evropského sociálního fondu a vedený Svazem PRO-BIO.
 • Na ekologické poradenství a informační služby jsme získali pro rok 2008 dotaci z Ministerstva životního prostředí.
 • Dobíhá nám také environmentálně zaměřený projekt schválený Zlínským krajem,  v rámci něhož mámě ještě uspořádat přírodovědnou exkurzi pro žáky ZŠ, Svatojánský pochod MŠ, prezentaci ekologického zemědělství na výstavě Zahrada Moravy a dokončit webové stránky střediska. Bude ukončen v červnu.

ROK 2007

 • Doprovodný obrázekV roce 2007 byl pro středisko největším zdrojem práce, ale i financí projekt „Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR, vytvoření sítě Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpoctu ČR. Byl zaměřen jednak na rozvoj poradenských a informačních služeb v oblasti ekologického zemědělství a agro-environmentálních programů, ale také na propagaci a osvětu v oblasti ekologického zemědělství. Projekt probíhal dva roky - od března 2006 až do února 2008. Středisko  poskytovalo v rámci projektu informační a poradenský servis a uspořádalo i celou řadu vzdělávacích a osvětových aktivit (školení, semináře, biojarmarky, exkurze na ekofarmy a další).  Vedoucím projektu byl PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, středisko bylo jedním z hlavních projektových partnerů a koordinátorem aktivit pro Zlínský kraj a okres Hodonín. 
 • Dalším z větších projektů roku 2007 byl projekt "Interpretace tradic Moravských Kopanic", na který  jsme také získali příspěvek z Evropského sociálního fondu. Na projektu jsme spolupracovali s ženským sborem Čečera ze Starého Hrozenkova. Příspěvek nám umožnil financovat oslavy 10. výročí založení sboru, pro něž členky uspořádaly celovečerní hudebně-dramatické  pásmo nazvané "Z Hrozenka do sveta". Pásmo  bylo prezentováno v předvečer Kopaničárských slavností, bylo zaznamenáno i na DVD a přišlo se na něj podívat asi 300 lidí. Část prostředků jsme ještě také použili na vytvoření a zprovoznění webových stránek ženského sboru.  Vedoucím tohoto projektu byla ÚVR ČSOP Praha, která do něj zapojila přibližně třicet dalších neziskových organizací z různých CHKO v České republice. 
 • Pro ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání (hlavně dětí z Kopanic) nám dále v roce 2007 přispěl v rámci schválených projektů  Zlínský kraj, LESY ČR, s.p. a Nadace pro radost. Uspořádali jsme tak pro děti několik exkurzí s ekologickou tématikou, vánoční dílnu, svatojánský pochod MŠ a další akce.

Na ekologické aktivity jsme také získali menší podporu Ministerstva životního prostředí v rámci společného programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy.

28. lis, 2014 · IS Kopanice

Další v rubrice