Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

K metodickým pokynům pro EZ přibyl další pod číslem 7/2012

Metodickým pokynem pro ekologické zemědělství č. 7/2012 upřesňuje Ministerstvo zemědělství pravidla a legislativu týkající se zejména souběžného chovu ekologických a konvenčních zvířat. Upřesňuje například pravidla pro oddělení obou chovů, pro pastvu konvenčních zvířat na ekologických plochách i pastvu ekologických zvířat na plochách konvenčních. Určuje například délku takovýchto specifických forem pastvy, kdy se mohou konvenční zvířata pást na ekologických pozemcích. Doposud tato doba nebyla v legislativě vymezena přesně - zmiňovala pouze omezenou dobu. Metodický pokyn ji zpřesňuje na 90 dnů během kalendářního roku. Rovněž konvenčeně hospodařící farma, ze které pasená zvířata pocházejí, musí být zařazena do některých z výjmenovaných opatření osy II. Programu rozvoje venkova. Podrobnosti v pokynu v příloze http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/metodicky-pokyn-c-7-2012-soucasna.html.

Metodickým pokynem pro ekologické zemědělství č. 7/2012 upřesňuje Ministerstvo zemědělství pravidla a legislativu týkající se zejména souběžného chovu ekologických a konvenčních zvířat. Upřesňuje například pravidla pro oddělení obou chovů, pro pastvu konvenčních zvířat na ekologických plochách i pastvu ekologických zvířat na plochách konvenčních. Určuje například délku takovýchto specifických forem pastvy, kdy se mohou konvenční zvířata pást na ekologických pozemcích. Doposud tato doba nebyla v legislativě vymezena přesně - zmiňovala pouze omezenou dobu. TakMetodický pokyn ji zpřesňuje na 90 dnů během kalendářního roku.  Rovněž konvenčeně hospodařící farma ze které pasená zvířada pocházejí, musí být zařazena do některých z výjmenovaných  opatření osy II. Programu rozvoje venkova.  

metodicky-pokyn-c-7-2012-soucasna.html. 

 

Aktuality v EZ podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji". www.swiss-contribution.cz; www.nadacepartnerstvi.cz

 

20. pro, 2012 · IS Kopanice

Další v rubrice