Načítám, čekejte prosím ...

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. se sídlem ve Starém Hrozenkově

Využijte našeho regionálního katalogu a tržnice ekologického zemědělství

Katalog ekologického zemědělství

Tržnice ekologického zemědělství

Další metodický pokyn MZe týkající se krmiv č. 6/2012

V červenci byl Ministerstvem zemědělství vydán další metodický pokyn pro ekologické zemědělství č. 6/2012, který upřesňuje vymezení "regionu" v rámci legislativy EZ - konkrétne ve vztahu k novému prováděcímu nařízení Komise č. 505/2012. Jde o změnu článku 19 nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Článek zmiňuje "region" jako území z něhož mohou ekozemědělci nakupovat krmiva, pokud nemají dostatek vlastní produkce. Vymezení "regionu" upřesňuje pak tento nový metodický pokyn. Z hlediska ekozemědělců ČR nejde jen o území jednoho kraje, ale o území širší, které zahrnuje i některé okolní země. Bohužel do předpisu nebylo zařazeno Polsko, což při nákupu krmiv může způsobit problémy hlavně zemědělcům, kteří hospodaří blízko polských hranic. Podrobněji viz předpis v příloze nebo na webu www.eagri.cz.

V červenci byl Ministerstvem zemědělství vydán další metodický pokyn pro ekologické zemědělství č. 6/2012, který upřesňuje vymezení "regionu" v rámci legislativy EZ - konkrétne ve vztahu k novému prováděcímu nařízení Komise č. 505/2012. Jde o změnu článku 19 nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Článek zmiňuje "region" jako území z něhož mohou ekozemědělci nakupovat krmiva, pokud nemají dostatek vlastní produkce. Vymezení "regionu" upřesňuje pak tento nový metodický pokyn. Z hlediska ekozemědělců ČR nejde jen o území jednoho kraje, ale o území širší, které zahrnuje i některé okolní země. Bohužel do předpisu nebylo zařazeno Polsko, což při nákupu krmiv může způsobit problémy hlavně zemědělcům, kteří hospodaří blízko polských hranic.  Podrobněji viz předpis v příloze nebo na webu www.eagri.cz.

 Metodicky pokyn les/_6_12__Region.pdf

Aktuality v EZ podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji". www.swiss-contribution.cz; www.nadacepartnerstvi.cz

22. srp, 2012 · IS Kopanice

Další v rubrice